TAKKO Nordic Logo 5 Text Blue.png

Suomessa 2016 perustettu yritys tuottaa terveyteen liittyviä palveluita henkilö-  ja yritysasiakkaille. Tavoitteenamme on lisätä asiakkaidemme kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarjota tietoisuuden kehittymiseen liittyvää valmennusta, koulutusta ja konsultaatiota.

Tietoisuuden avautuminen näkyy fyysisellä tasolla mm. sairauksien, vikatilojen ja oireiden vähentymisellä sekä yleisenä suorituskyvyn parantumisena. Uusien tasojen avautumisen myötä vahvistuvat käsitys ja vastuu itsestä toimijana sekä näkemys elämästä merkityksellisenä oppimiskokemuksena.

 

 
 

K A R R I   T A K K O

Yrityksen perustaja Karri Takko on ex-ammattiurheilija, kauppatieteiden maisteri ja perheenisä. Karri on kouluttautunut maailmaa kiertäessään joogisen harjoittelun saloihin. Vuosikymmenen prosessi on avannut yliaistillisia kykyjä ja mahdollistanut työskentelyn kohonneen kehotietoisuuden kanssa.

Karrin tehtävänä Suomessa on jakaa saamaansa tietoa yhteistyön, koulutuksen ja konsultoinnin kautta. Tavoitteena on yksilöllisen ja yhteisöllisen hyvinvoinnin nostaminen kohti kollektiivisen tietoisuuden tasoja, sekä subjektiivisen kalevalaisen kokemuksen tuominen tähän aikaan.

 

“Muutokset omassa kehokuvassamme johtavat usein elämäntapamuutoksiin, motivaation parantumiseen ja elämänhallinnan sekä ihmissuhteiden laadun parantumiseen ja mahdollistavat terveen yhteisön kehittymisen ja yhteenkuuluvuuden kokemuksen - halun pitää huolta itsestä, yhteisöstä ja ympäristöstä.”

-Karri Takko

 
 
BODYTYPE.png
 

Kehotietoisuus  2.0

Ihminen muodostuu eri kehoista, joiden tunteminen on lähtökohta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiselle. Pelkän fyysisen kehon huoltaminen ei riitä sillä esimerkiksi tunnekehoon jääneet käsittelemättömät traumat heijastuvat suoraan fyysiseen kehoon kunnes ne on puhdistettu. Nykytilanteessa hoidamme usein vain fyysisen kehon oiretta ymmärtämättä sen syntymekanismia hienovaraisemmalla tasolla.

Kaikilla tasoilla on oma hälytysjärjestelmänsä. Jos signaali ohitetaan tai sitä ei tunnisteta, se siirtyy alemmalle tasolle. Kaikkien kehojen tila vaikuttaa meihin jatkuvasti. Saavuttaaksemme todellisen hyvinvoinnin ja tasapainon tilan meidän on laajennetava nykyistä käsitystämme kehonhuollosta.

 

 

 
TAKKO Nordic Logo Blue.png
 

P A L V E L U T

Asiakkaillemme kehotietoisuuden nostaminen on yhtä kuin pääsy isoon ideapankkiin - kollektiiviseen tietoisuuteen, jossa tulevaisuus ikään kuin odottaa tänne pääsyään.

Käyttäjäyhteisöt tunnistavat enenevissä määrin heidän kanssaan samalla lähteellä käyvät organisaatiot - brändit, jotka jakavat heidän kanssaan saman kokemuksen.

Yrityksen sidosryhmille kollektiivisen evoluution tukeminen tarkoittaa merkityksellisyyden kokemusta työssä. Ne yritykset, jotka aidosti vievät asioita eteenpäin ovat kuvainnollisesti kokoontumassa saman nuotion äärelle ja hyötyvät kasvavan yhteyden kokemuksen kautta uusista yhteistyömahdollisuuksista.

Tarjoamme kaupallisesti seuraavia sovelluksia:

 

Body Consciousness 2.0

Teoria, ilmiöt ja sovellukset: 1) Esittelyluento, 2 h

 

Moment of Silence-sessiot

    2) Piirityöskentely, 3) Luontoyhteys, 4) Jooga, 5) Hengitysharjoitukset, 6) Unijooga

 

Warrior’s Path

Valmiit kokonaisuudet ja koulutukset yksilöille ja yrityksille: 7) Henkilökohtainen konsultointi, 8) Yritysjohdon konsultointi, 9) Työhyvinvointipäivät (TYKY), 10) Viiden kerran kurssikokonaisuus

 


W E L C O M E   T O   Y O U R   B O D Y

 

 

TAKKO Nordic Logo 5 Text Blue.png